Hondenuitdaagservice

Voor de hondenuitdaagservice geldt dat u als eigenaar ten allen tijden aansprakelijk blijft voor uw hond. Mocht er tijdens de wandeling/training iets gebeuren met uw hond dan is dit voor rekening van u als eigenaar. Mocht uw hond verwondingen oplopen of ineens ziek worden, dan is Voldane Hond gerechtigd meteen met de hond naar de dierenarts te gaan. De kosten van de dierenarts zijn voor rekening van de eigenaar.

Mocht de hond schade toebrengen aan derden of hun eigendommen, dan valt dit onder de aansprakelijkheid van de eigenaar van de hond. U bent verplicht om een WA verzekering voor uw hond te hebben afgesloten.

Voldane Hond doet er alles aan om incidenten tijdens de wandeling te voorkomen. Mocht er onverhoopt toch iets gebeuren dan kan Voldane Hond hier nimmer verantwoordelijk voor worden gesteld. Door uw hond aan Voldane Hond toe te vertrouwen, accepteert u de algemene voorwaarden.

Vakantie- en dagopvang

Voldane Hond verplicht zich tot het zorgvuldig huisvesten, voeden en verzorgen van het gastdier dat bij haar verblijft.

Voldane Hond zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de klant ten aanzien van de huisvesting, voeding en verzorging van het gastdier.

Voldane hond mag in geval van ziekte van het gastdier (of een redelijk vermoeden van ziekte) op kosten van de klant een dierenarts consulteren en die maatregelen nemen, die haar in de gegeven situatie juist voorkomen. Indien de situatie van de hond het toelaat, zal er vooraf contact opgenomen worden met de klant of een vertegenwoordiger van de klant.

De klant is aansprakelijk jegens Voldane Hond voor schade, veroorzaakt door het gastdier. Voldane Hond zal alles in het werk stellen om schade te voorkomen.

De klant is aansprakelijk jegens Voldane Hond voor verwonding van andere dieren of personen, indien dit is waargenomen door Voldane Hond.

Voldane Hond is bij teruggave van het gastdier aan de klant verplicht melding te maken van bijzonderheden van het gastdier tijdens het verblijf.

Indien u zonder bericht het gastdier niet binnen 14 dagen na beëindiging van de afgesproken opvangperiode ophaalt, zal Voldane Hond u per aangetekend schrijven sommeren om het gastdier binnen 48 uur op te halen. Doet u dit niet, dan heeft Voldane Hond het recht het dier naar een asiel te brengen. U blijft daarbij steeds gehouden om de volledige opvangprijs te betalen vermeerderd met de eventuele asielkosten.